مقبرهامامزاده حضرت سليمان فخرآباد

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

   اين امامزاده در روستاي فخرآباد در بخش مشگين شهر شرقي قراردارد ، كه زيارت نامه آن حضرت . وي را فرزند بلافصل حضرت موسي كاظم (ع) معرفي ميكند . ويژگيهاي خاص درون آرامگاه (نقاشي ها ) حكايت از عظمت و شكوه خاص اين مكانمقدس در دوران گذشته دارد كه صحن آن و اطراف حرم ، آرامگاه خانواده سادات و مقبرهسران و بزرگان قوم ميباشد.

/ 1 نظر / 14 بازدید
behnam

respect to you man, good man. you like your city and you are proud to be form meshkin shahr. I am not ftom meshkin shahr but I love there with seeing there. When I come to Iran I will visit your city and I am sure I will have a good time, Where is the best place in your city to have a good "chelo kabab" what's the best hotel in your city. What 's the best way to come to there (train, bus or plane?) write about these stuffs and remin me. leave a comment for me to come and see . good luck