قلعه قهقهه مشکين شهر


اين قلعه در 3 كيلومتري غرب روستاي كئچوبه ازتوابع دهستان يافت بخش ارشق شهرستان مشكين شهر در استان اردبيل واقع است. تپه اي كهقلعه بر بالاي آن احداث گرديده نزديك به1000 متر از سطح زمينهاي اطراف ارتفاع داردو از پاي تپه سنگي كه قلعه روي آن واقع شده تا ورودي آن كه در شمال قلعه به صورتطاق قوسدار هلالي آجري نمايان است قرار دارد. هنگامي كه وارد قلعه مي شويم با محوطهاي وسيع و با شيبي ملايم روبرو هستيم. درشرقي ترين نقطه ، روزنه اي مثلثي شكل كهدرون تخته سنگهاي بزرگي قرار دارد وسقف دوسويي آن ريخته مشرف بر دره اي عميق جلبنظر مي كند از اين نقطه كه گويا تواماً به مدد عوارض طبيعي و دست بشري به وجود آمدهبراي ديده باني جبهه شرقي قلعه استفاده مي شده است. براي حصاركشي دور قلعه و از بينبردن پستي و بلندي و تراز از آجر استفاده شده و روي آن سنگ تراشيده كار شده است. هرحصاري يك دروازه دارد وحصار اصلي داراي چهار برج و دروازه آن داراي دو برج 5 ضلعياست بعد از دروازه يك راهرو به ارتفاع 3 متر باطاق تونلي ديده مي شود.
اين قلعهداراي 11 استخر (حوض آب) است كه دربدنه كوه كنده شده است و در قله كوه اطاق هايي باپايه هاي قطور آجري وسنگي ساخته شده كه احتمال مي رود مخصوص فرمانده قلعه بودهبراساس شواهد تاريخي ومعماري كه در بدنه صخره وكوه ايجاد گرديده از آن به عنوانزندان بهره مي بردند درخصوص تاريخچه باستان شناسي آن بايد گفت بر اساس شواهد سطحيالارضي وآثار سفالهاي جمع آوري شده از سطوح تپه تاريخ آن به قبل از اسلام مي رسدولي درخشانترين آثار موجود اين قلعه مربوط به عصر پرشكوه صفوي مي باشد  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 21 بازدید