موزه‌ مشگين شهر‌

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

تلفن: 23658‌۵۲

آدرس‌: مشگين شهر ترمينال‌

موضوع: آثار باستاني‌ مربوط به‌ حفارهاي مشگين شهر سفال، سکه، نسخ خطی‌ و اشيا فلزي‌

/ 0 نظر / 12 بازدید