گردشگاههاي مشكين شهر

1-  سبلان (ساوالان)
رشته كوه ساوالان در جنوب شرقي خياو و در فاصله 25 كيلومتري آن واقع شده است . ارتفاع آن بلندترين نقطه آن با نام سلطان ساوالان 4811 متر مي باشد . سلطان پس ازدماوند معروفترين كوه ايران است كه درياچه اي زيبا در قلعه آن وجود دارد . ساوالانبا رودها ، يخجالها ي دائمي و طبيعتي بكر ، نمونه ايست از هنر بي همتاي خلاق آن .
اين كوه بنا به روايات محل عبادت زرتشت ، پيامبر ايران باستان و جولان گاهبابك خرمدين بوده است.

2- پارك جنگلي:
در جنوب شرقي شهر واقع شده است وجاده آسفالته اي به طول 3 كيلومتر دارد در روزهاي تعطيل محل گردش و تفريح ساكنانبومي و گردشگران است.

3- شيروان دره سي:
در 30 كيلومتري جنوب شرقي خياو ودر ارتفاع 2300 متري قراردارد . مساحتش بالغ بر 75 كيلو متر مربع است و محل زندگيحيوانات وخشي و پرندگان مي باشد . همچنين داراي صخره ها و غارهاي ديدنياست.

4- هوشنگ ميداني
نام اصليش اشك ميداني است كه يادگار اشكانيان درجنگ با روميان است و گويا محل يييلاق لشكر اشكانيان بوده است . اين گردشگاه باطبيعتي زيبا در ارتفاع 2725 متري واقع شده است .
بنا به روايات اين ميدان ، محلجنگ بابك خرمدين با اعراب بوده است.

5-  آبهاي معدني
قوتور سويي- قينرجه - ايلاندو - شابيل - مليك سويي - موئيل سويي - آق سو

6-  سايرگردشگاهها
دامنه هاي سبلان ، قاراگول ، آيقار ، موئيل ، ساربانلار ، حاجيلو ،نصرآباد ، تبنق ، ارباب كندي و حرم داغي
غلامرضا نورمحمد نصرآبادي  

/ 0 نظر / 17 بازدید