شهرستان مشگين شهر

 

شهرستان مشگين شهر: اينشهرستان درفاصله 92كيلومتري اردبيل واقع گرديـده كه سابقا”بنام خياومعروف بوده است .مشگين شهر دومين شهر استان بعد از اردبيل می باشد .مشگين شهر يكي ازباصفاترين شهرستانهاي استان بوده كه داراي آبهــاي معدنيوآثارتاريخي وامكانات تفريحي چشمگيري مي باشد.

ازعمده ترين محصولاتشهرستان مي توان به سيب ،انگور-زردآلوو000اشاره نمود فرشبافي –گليم بافـي ونمدماليازجمله صنايع دستي اين شهرستان بشمارمي آيند،جمعيت ساكن برطبق آخـريـن سـرشماريحدود164559نفري مي باشد.

جاذبه هاي گردشگريوتاريخي اين شهرستان عبارتندازشيروان دره سي –هوشنگ ميداني –مقبره شيخ حيدر-قلعهكهنه وقلعه قهقهه مربوط به دوران صفويان –سنگ نبشته شاپوردوم ساسا ني مربوط به دورهساسانيــان –موزه مشگين شهر

/ 0 نظر / 14 بازدید