السلام عليک بااباعبدالله الحسين

السلام عليک بااباعبدالله الحسين

امام صادق عليه السلام فرمودند:

 هر کجا وهر مجلس عزايي که نام حسين در آن برده شود مادرما(حضرت زهرا سلام الله عليها) اولين کسي است که در آنجا حاضر ميشود

/ 0 نظر / 14 بازدید